Posten i södra Stockholm

Interpellation 2011/12:24 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 30 september

Interpellation

2011/12:24 Posten i södra Stockholm

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

För att samhället ska fungera krävs bland annat att det finns en fungerande postverksamhet. Det krävs för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera, till exempel kallelser till besök inom vården, distribution av räkningar, distribution av mindre varor som man köpt med mera. Inte sällan väljer man just att distribuera sina försändelser via posten för att den upplevs som säker och man är angelägen att försändelsen ska komma fram i tid. Det finns självklart andra skäl att använda sig av posten, till exempel integritetsskäl.

I södra Stockholm har en stor omorganisation skett av postverksamheten inom Posten AB. Efter denna omorganisation har inte postdistributionen fungerat alls. Det finns exempel på att människor fått vänta ända upp till fem sex veckor på en försändelse. Det har i några fall inneburit att en betalning har hunnit gå till kronofogden, att operationstider har hunnit gå förlorade, att biljetter som sänds via posten helt enkelt har kommit för sent med mera. Men för de allra flesta har det inneburit att vardagen blivit väldigt komplicerad. Man får avstå från att handla via nätet, man får noga bevaka vilka räkningar som man ska betala så att inga försvinner hos Posten AB. Men trots denna noggrannhet kan nästan alla som bor i området vittna om att det trots detta är någon eller några försändelser man missar och sedan får problem med. Det kan vara av större eller mindre viktighetsgrad.

PTS har inlett en granskning av ärendet. Det intressanta är det svar som Posten AB meddelat PTS, nämligen att inget brev ska bli liggande i mer än en dag och hela problemet ska vara löst till den 9 december!

Detta skrevs den 26 september 2011 och är ett smått häpnadsväckande besked till alla de människor som har fått sin vardag mer komplicerad. Självklart väcks ett antal frågor omkring detta.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Avser statsrådet att verka för att Posten AB har den kapacitet och kompetens som krävs för att utföra den samhällsviktiga postservicen?

Vilken beredskap avser statsrådet att Posten AB ska ha för att kunna lösa en sådan akut situation som man nu hamnat i?

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att inte detta ska hända igen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-09-30 Anmäld: 2011-10-03 Besvarad: 2011-10-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)