Politiska fångar i Turkiet

Interpellation 2019/20:205 av Amineh Kakabaveh (-)

av Amineh Kakabaveh (-)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Oppositionspartiet HDP – Halkların Demokratik Partisi (Folkets demokratiska parti) – i Turkiet rymmer inom sig olika nationaliteter. Det är också det parti som starkast försvarar kurdernas rättigheter mot en diskriminerande samhällsordning. Partiet har under en lång följd av år förföljts och trakasserats av den styrande Erdoğanregimen. När partiet i valen nådde över den tioprocentsspärr som krävs för att ett parti ska vinna säte i parlamentet inträffade en militärkupp, som var så taffligt organiserad att man kan på goda grunder kan misstänka att kuppmakarna knappast haft för avsikt att lyckas i sitt uppsåt. 

När den påhittade kuppen misslyckades och slogs ned tilldelade president Erdoğan i turkiska medier sig själv en hjälteroll i kampen mot kuppmakarna och framställde sig som en räddare av den turkiska staten.

Efter kuppförsöket infördes undantagstillstånd, och den bräckliga demokratin upphävdes i praktiken. Företrädare för oppositionella organisationer och personer arresterades i stor skala. Hundratusentals tjänstemän i statsapparaten med obekväma åsikter fick sparken från jobbet eller arresterades. Hundratals folkvalda kommunfullmäktigeledamöter och borgarråd har avsatts från  sina uppdrag, och Erdoğan har ersatt dem på deras poster med AKP-vänliga tjänstemän i flera städer och orter i 26 kurdiskdominerade kommuner i sydöstra Turkiet. Dagligen arresteras mängder av kurdernas och andra minoriteters folkvalda politiker.

Av de oppositionella drabbades HDP. Partiets ordförande Selahattin Demirtaş och Figen Yüksekdağ spärrades utan dom och rannsakan in i så kallade säkerhetsfängelser och beskylldes för terrorism. Där har de varit internerade sedan dess.

HDP avser dock trots förföljelserna att kämpa vidare mot Erdoğanregimens övergrepp och i demokratisk ordning och i enlighet med sina demokratiska rättigheter genomföra en partikongress i februari.

För att ytterligare undergräva demokratin i Turkiet genomför nu Erdoğanregimen inför den planerade HDP-kongressen ännu en omfattande arresteringsvåg mot partiets företrädare på regional och kommunal nivå. Även företrädare för andra partier som DBP, ett annat parti med krav på demokratiska och mänskliga rättigheter, har arresterats.

Det finns nu all anledning att nu ifrågasätta behandlingen av de fängslade HDP-ledarna och folkvalda borgmästare med flera och kräva deras frigivning. Partiets ledare Selahattin Demirtaş insjuknade för en tid sedan i fängelset, men det dröjde en vecka innan en läkare tilläts besöka honom och då först efter ihärdiga påtryckningar från hans advokat. Med en sådan nonchalant hållning till de fängslades hälsotillstånd är de inspärrade HDP-ledarnas hälsa utsatt för allvarlig fara. 

Jag vill fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Vad avser ministern att göra för Sveriges del och inom EU för att förmå Erdoğanregimen att snarast frige Selahattin Demirtaş, HDP-ledningen och HDP:s demokratiskt valda politiker och respektera deras demokratiska och mänskliga rättigheter så att de på ett normalt sätt kan delta i arbetet i landets parlament?
  2. Vad avser ministern att göra för Sveriges del och inom EU för att samtliga folkvalda kommunpolitiker avsatta av Erdoğan ska få tillbaka sina demokratiska uppdrag? 
  3. Vad avser ministern att göra för Sveriges del och inom EU för att sätta stopp för den arresteringsvåg som Erdoğanregimen genomför i syfte att förhindra HDP att i enlighet med demokratiska spelregler genomföra sin kongress? 
  4. Vad avser ministern att göra för att förmå Erdoğanregimen att frige alla som fängslats på politiska grunder?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-10 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Svarsdatum: 2020-01-14 Sista svarsdatum: 2020-01-14
Debatt (7 anföranden)