Polisresurser

Interpellation 2007/08:808 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 31 juli

Interpellation

2007/08:808 Polisresurser

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Polisen i Stockholm prognostiserar stora underskott framöver. Jag vill fråga justitieministern:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att polisen ska komma i ekonomisk balans?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-31 Anmäld: 2008-08-14 Svar fördröjt anmält: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28
Debatt (7 anföranden)