Polisresurser i år

Interpellation 2008/09:458 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 15 april

Interpellation

2008/09:458 Polisresurser i år

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Underskotten inom rättsväsendet är enorma. I år ligger underskotten på 1,4 miljarder kronor enligt regeringens egen prognos i vårbudgeten. Bara polisens underskott uppgår till 1 miljard kronor. Regeringen skjuter till 150 miljoner kronor till polisen i år, vilket är långt ifrån tillräckligt. I övrigt gör regeringen och justitieministern ingenting för att minska underskotten inom rättsväsendet. Passiviteten hos justitieministern är förödande och kommer att leda till det största underskottet genom tiderna.

Jag vill fråga justitieministern:

När avser justitieministern att ta initiativ för att få polisens ekonomi i balans?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-04-15 Anmäld: 2009-04-15 Besvarad: 2009-04-27
Debatt (9 anföranden)