Polisinsatsen i samband med Reclaim the Streets så kallade gatufest

Interpellation 2008/09:11 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 24 september

Interpellation

2008/09:11 Polisinsatsen i samband med Reclaim the Streets så kallade gatufest

av Luciano Astudillo (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

European Social Forum (ESF) har i år för femte gången arrangerats och denna gång i Malmö – ett uppskattat evenemang med många deltagare där syftet är att verka för ett bättre och mer demokratiskt Europa.

Samma helg som ESF arrangerades genomförde organisationen Reclaim the Streets en så kallad gatufest som urartade i vandalisering och slagsmål. Polisledningen har blivit anmäld av enskilda poliser med anledning av händelserna natten till lördag. Dessa poliser är kritiska till att man inte fick ingripa när brott begicks. Jag kan förstå frustrationen. Ledningen däremot menar att ett våldsamt ingripande skulle kunna ha medfört mycket värre konsekvenser.

Vilken information och beredskap har justitieministern haft inför polisinsatsen i Malmö?

Vilka slutsatser drar ministern av den nya strategi som användes i Malmö?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-09-24 Anmäld: 2008-09-25 Svar fördröjt anmält: 2008-10-01 Besvarad: 2008-10-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)