Polishögskola till Malmö

Interpellation 2006/07:176 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 20 december

Interpellation

2006/07:176 Polishögskola till Malmö

av Luciano Astudillo (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Redan när den tredje polishögskolan planerades skrev Malmö stads kommunstyrelse att de gärna såg att den placerades i Malmö. Fortfarande är frågan aktuell och i slutet av november lämnade Malmö högskola in ett underlag till Justitiedepartementet om att etablera en polisutbildning i Malmö.

Det är en mycket god idé att placera en polishögskola i Malmö. Befolkningsunderlaget och framför allt ungdomarna skulle vara ett utmärkt rekryteringsunderlag för att förbättra mångfalden inom polisen. En annan faktor som också borde tala för Malmö är dess höga antal brott.

Malmö har en högre andel brottslighet jämfört med andra storstadsregioner i Sverige och har på grund av sitt läge varit extremt utsatt för internationell brottslighet. Dessutom ligger staden i topp vad gäller andelen människor som saknar arbete och den sociala och ekonomiska segregationen har bitit sig fast.

Vilka åtgärder avser ministern att initiera för att placera nästa polishögskola i Malmö?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-20 Anmäld: 2006-12-20 Besvarad: 2007-01-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)