Polisens resurser och beredskap

Interpellation 2015/16:335 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det senaste året har varit dramatiskt på olika sätt. Flyktingmottagandet och den förhöjda terrorhotsnivån ställer helt nya krav på svensk polis och säkerhetspolis.

I höstas motionerade Liberalerna om att återupprätta beredskapspolisen. I ett svar från november meddelade inrikesministern att frågan inte är aktuell. Sedan dess har polisen uttalat att det finns behov av att förstärka organisationen med 4 000 poliser, varav 1 500 civila.

Före jul signalerade Polismyndighetens ledning att myndigheten inte kommer att klara uppdragen att förhindra brott och att fokusera på trygghetsarbetet. Detta eftersom polisen har tillförts nya uppdrag: att intensifiera arbetet med inre gränskontroller och att införa id-kontroller vid tågresor över Öresundsbron. 

Dessutom har myndigheten involverats i terrorförebyggande arbete efter att Säkerhetspolisen beslutade att höja terrorberedskapen. 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att efterhöra hur regeringen avser att hantera polisens återkommande rapporter och uttalanden om resurs- och personalbrist.

Mina frågor till statsrådet är:

 

1. Polisen begär fler poliser. Kommer regeringen att bevilja resurser för detta?

2. Statsrådet meddelade i november att beredskapspolisen inte är aktuell att återinsätta. Står statsrådet och regeringen fast vid den bedömningen?

3. Säkerhetspolisen har sedan november höjt terrorhotsnivån, vilket ställer krav även på polisiär beredskap. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att polisen kan hantera detta utan att det går ut över det ordinarie brottsförebyggande arbetet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-01-26 Överlämnad: 2016-01-27 Anmäld: 2016-01-28 Sista svarsdatum: 2016-02-11 Svarsdatum: 2016-02-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)