Polisens ordval i Rosengård

Interpellation 2008/09:321 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 6 februari

Interpellation

2008/09:321 Polisens ordval i Rosengård

av Luciano Astudillo (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

 

Den lille apajäveln. Ska jag göra han steril när jag får tag på honom?

Ja han ska ha sig duktigt med stryk så han inte kan stå på benen.

Jag håller med han gubben på Ica: ni är komna till fel kommun, blattajävlar.

Citaten är tagna ur en film som polisen själv spelade in i samband med bråken i Rosengård i slutet av förra året.

Jag har stor förståelse för att polisen i pressade situationer reagerar kraftfullt och blir förbannad.

Även om ordvalen i polisbussen i Rosengård sannolikt inte speglar någon utbredd inställning inom poliskåren finns all anledning att reagera.

Därför vill jag fråga justitieministern:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av polisens ordval i Rosengård?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-06 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.