Platt skatt

Interpellation 2012/13:207 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 17 januari

Interpellation

2012/13:207 Platt skatt

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Så kallad platt skatt är något som på 1970-talet började förespråkas av olika nyliberala ekonomer med Milton Friedman i spetsen. Idén är också förknippad med den högerextrema filosofen Ayn Rand om vilken Wikipedia skriver: ”Hennes extrema fördelningspolitiska idéer, vilka byggde på avskaffande av all form av beskattning och bidrag, total privatisering av allt som traditionellt anses gemensamt inklusive staten som företeelse, ansågs även i USA som utopiska.” Vidare uppges hon ha inspirerat såväl Margaret Thatcher som Anton LaVey, grundare av Church of Satan.

Ett tidigare svenskt folkrörelsepartis idéprogram har kidnappats av anhängare till Rand, Friedman och platt skatt. Rand utgör partiledarens främsta ideologiska inspiratör.

Det är inte utan oro för idén om en generell och skattefinansierad välfärdsstat med trygghet för alla medborgare som man betraktar de nyliberala och randska idéerna om platt skatt. Statsrådet har nu möjligheten att lugna medborgarna på denna punkt eller öppna upp för att dylika tankar ligger i regeringens färdriktning.

Min fråga till finansministern är:

Är så kallad platt skatt, som har sin grund i bland andra den högerextrema filosofen Ayn Rands filosofi, något som statsrådet kommer att verka för i den framtida skattepolitiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-01-17 Anmäld: 2013-01-18 Svar fördröjt anmält: 2013-01-25 Sista svarsdatum: 2013-01-31 Besvarad: 2013-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)