Planering av järnvägsunderhåll

Interpellation 2022/23:245 av Daniel Helldén (MP)

av Daniel Helldén (MP)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Trafikverket har problem med att planera sitt järnvägsunderhåll. Detta ställer till det för alla som vill resa med tåg. Drygt fyra veckor före påsk gick det inte att boka tåg under påskledigheten. Det budskap som man möttes av när man försökte beställa en resa var ”banarbeten planeras”.

Detta gäller inte alla banor i Sverige, men till exempel Södra stambanan, Västra stambanan, Västkustbanan och Mälarbanan är drabbade. Det innebär att stora delar av det svenska järnvägsnätet är satt ur spel för den som med någon form av framförhållning ville planera sitt resande till påsk.

Skälet anges vara att Trafikverket är sena med planeringen av kommande banarbeten. Detta får till följd att tågoperatörer som SJ inte kan erbjuda kunderna biljetter i tid. Inget vet i skrivande stund när Trafikverket kan lämna besked om när tågen kan gå.

Det är orimligt att svenska resenärer som avser att ta tåget inte kan planera sitt resande. De kan inte säkerställa att de kommer att kunna besöka släkt och vänner över påsk. Även om biljettsläpp hinner ske före själva påsken kan de inte vara trygga med att de kan säkra biljetter för hela familjen. Detta innebär en stor olägenhet för allmänheten men också för förtroendet för järnväg som transportsätt. Går det inte planera tågresandet med rimlig framförhållning kommer man att välja bort detta alternativ.

Som en följdeffekt kommer fler att planera sitt resande utifrån bilen som transportsätt. Trafikverket medverkar därmed till att försvåra för nationen att få till ett hållbart resande och att klara klimatmålen.

Det är helt orimligt att Trafikverket saknar förmåga att planera banunderhållet. Frågan är om myndigheten misslyckats med att göra prioriteringar eller om det finns ett större systemfel inom myndigheten som måste rättas till.

Generellt finns det en regel som säger att Trafikverket ska meddela operatörer vars tåg påverkas av banarbeten minst 18 veckor före planerat underhåll. Detta har man inte klarat på länge, och under 2022 var de under flera månader nere på en till tre veckor. Under sommarsäsongen var detta ett återkommande problem.

Vid den här tiden på året brukar de flesta veta vad de ska företa sig under påsken, hur de ska resa och när. När detta skrivs är det drygt fyra veckor kvar till påsk. De sydliga delarna av landet går på påsklovsledighet redan om cirka tre veckor. Fortfarande står det ”banarbeten planeras” när man vill beställa biljetter. Detta är orimligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

  1. Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att banunderhåll planeras i tid och resenärerna ges möjlighet att med god framförhållning planera sitt tågresande?
  2. Om statsrådet tänker vidta åtgärder för att säkerställa en rimlig planeringshorisont för järnvägstrafiken, vilka åtgärder tänker statsrådet vidta på kort respektive långt sikt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-08 Överlämnad: 2023-03-09 Anmäld: 2023-03-10 Svarsdatum: 2023-03-17 Sista svarsdatum: 2023-03-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)