Personaltillgången i äldreomsorgen

Interpellation 2013/14:423 av Meeri Wasberg (S)

av Meeri Wasberg (S)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller vård och omsorg om våra äldre, nu och i framtiden. En av dessa utmaningar handlar om att få fler händer i vården. Till viss del är det naturligtvis en resursfråga i kommunerna, men det handlar också om att det ska finnas arbetskraft att tillgå: personer som vill och kan jobba med vård och omsorg om våra äldre.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Larsson:

Vilka initiativ har statsrådet och regeringen tagit för att komma till rätta med denna utmaning?

Vilka konkreta resultat tycker sig statsrådet kunna se?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-04 Överlämnad: 2014-04-07 Sista svarsdatum: 2014-04-29 Besvarad: 2014-05-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)