Pensionärsskatten

Interpellation 2013/14:518 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Pension är uppskjuten lön, men trots det beskattas pension högre än lön. Sedan regeringen införde pensionärsskatten har en pensionär i genomsnitt betalat 100 000 kronor mer än en löntagare.

Detta är inte rättvist, särskilt inte med tanke på att pensionerna sjunkit samtidigt som lönerna stigit. 

Mina frågor till finansministern är: 

Ska denna utveckling med ett växande skattegap mellan pension och lön fortsätta?

När tas steg i andra riktningen, så att skattegapet mellan beskattning och lön minskar?

Borde inte skattegapet stegvis slopas helt och hållet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-30 Sista svarsdatum: 2014-06-16 Besvarad: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (21 anföranden)