Pensionärsskatten i Stockholmsregionen

Interpellation 2009/10:73 av Axelsson, Christina (s)

av Axelsson, Christina (s)

den 28 oktober

Interpellation

2009/10:73 Pensionärsskatten i Stockholmsregionen

av Christina Axelsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

En femtedel av rikets befolkning bor i Stockholmsregionen och ca 300 000 av dessa är seniorer som är 65 år eller äldre. De flesta av dessa äldre stockholmare är friska och aktiva pensionärer med samma behov och intressen som de som förvärvsarbetar. Om tio år kommer antalet personer äldre än 65 år i Stockholms län att vara betydligt fler än i dag. Sverige hade fram till regeringsskiftet 2006 den goda ordningen att löntagare och pensionärer behandlades skattemässigt lika. Den borgerliga regering som då tillträdde har därefter infört den orättfärdiga modellen att pensionärer ska betala betydligt högre skatt på sin pension än vad de som jobbar betalar i skatt på sin lön för samma inkomst. Det Sverige som har varit beundrat för sin välfärdsmodell börjar nu i stället utmärka sig negativt – att pensionärer betalar högre skatt än löntagare är ett tydligt sådant negativt exempel. Många av de stockholmare jag träffar är med rätta upprörda. Regeringen måste ta sitt förnuft till fånga och ta bort åldersdiskrimineringen i beskattningen.

Min fråga till finansministern är:

Avser finansministern att ta initiativ till att avskaffa åldersdiskrimineringen i beskattningen mellan löntagare och pensionärer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-28 Anmäld: 2009-11-02 Svar fördröjt anmält: 2009-11-10 Besvarad: 2009-12-04