Pensionärsskatten i Blekinge

Interpellation 2009/10:103 av Haglö, Kerstin (s)

av Haglö, Kerstin (s)

den 12 november

Interpellation

2009/10:103 Pensionärsskatten i Blekinge

av Kerstin Haglö (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Blekinge har 152 000 invånare. Av dessa är runt 33 000 ålderspensionärer. Till denna siffra kan läggas ca 9 400 i sjuk- och aktivitetsersättning.

Bland Blekinges pensionärer råder en stark upprördhet över pensionärsskatten. Över tusen personer deltog i en protestmarsch nyligen i Karlshamn.

Nästa år minskas de inkomstrelaterade pensionerna med 3 procent. Det betyder att länets pensionärer får 90 miljoner mindre att röra sig med, enligt pensionärsorganisationerna i Blekinge. Försämringarna fortsätter 2011. Samtidigt har regeringen infört en skatteskillnad mellan pensionärerna och förvärvsarbetande. Pension är inte bidrag utan uppskjuten lön. Varför uppskjuten lön ska ha en högre beskattning och hur detta skapar flera jobb kan inte regeringen förklara.

Pensionärer ska stimuleras till att arbeta, menar regeringen. Det är bra om friska pensionärer får möjlighet att arbeta vidare på sin arbetsplats efter att ha uppnått 65 års ålder, om de själva vill och inte känner sig ekonomiskt tvingade av dåliga ekonomiska villkor för pensionärer. Sak samma gäller i fråga om pensionärer har möjligheter till sidoinkomster via något nytt förvärvsarbete.

Alla pensionärer har dock inte hälsa nog att fortsätta eller jobba vid sidan av. Många har hälsoproblem som inte alltför sällan har med tidigare yrkesliv att göra. Varför de ska straffas med en högre skatt för sin dåliga hälsa vill inte regeringen heller förklara. Blekinge har av tradition varit ett industrilän och här finns också många som jobbar med tunga lyft inom vård och omsorg. Inte minst därför lär en lägre andel av pensionärerna än i andra län ha hälsa att arbeta efter pension.

Mina frågor till finansministern är:

1. Vilka förbättringar för pensionärer som inte kan och orkar jobba vidare efter 65 år avser finansministern att vidta utöver det ytterligare förstärkta grundavdraget?

2. Avser finansministern att ta bort skillnaden i beskattning mellan förvärvsinkomster och andra inkomster?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2009-11-12 Inlämnad: 2009-11-12 Svar fördröjt anmält: 2009-11-25 Besvarad: 2009-12-04