Pensionärers ekonomi

Interpellation 2009/10:402 av Svedberg, Per (s)

av Svedberg, Per (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:402 Pensionärers ekonomi

av Per Svedberg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Finansministern framhåller gärna i medierna att Sverige har klarat krisen bra. Det är kanske så, framför allt om man jämför sig med några djupt skuldsatta länder i Europa.

Att landet har klarat krisen bra innebär inte att alla medborgare har gjort det. Vi har avsevärt många fler arbetslösa och i utanförskap än för fyra år sedan. Deras sänkta ekonomiska standard har ytterligare försämrats av att dessa människor måste betala högre skatt än löntagare för samma inkomst.

Detta gäller också i hög grad pensionärer. Vi har fortfarande över 300 000 pensionärer som har en månadsinkomst som understiger 10 000 kronor i månaden. De är i huvudsak kvinnor i hög ålder, som inte kan arbeta för att dryga ut sin pension. För denna grupp och andra pensionärer med låga inkomster är varje krona därför värdefull.

Både statsministern och finansministern har meddelat att skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionär ska bestå, trots att pension är uppskjuten lön. Samtidigt menar regeringen att jobbskatteavdragets viktigaste funktion är att stimulera den inhemska konsumtionen. Den stimulansen bör rimligen gälla även pensionärer.

Hur länge, enligt finansministerns avsikter, kommer skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer att bestå?

På vilket annat sätt avser finansministern att stärka pensionärers ekonomi?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.