Pensionärernas köpkraft

Interpellation 2009/10:256 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 17 februari

Interpellation

2009/10:256 Pensionärernas köpkraft

av Bosse Ringholm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har nyligen framlagt rapporten Rättvisa skatter – om beskattning av arbetsinkomster och pensioner. I rapporten redovisas att en person som gick i pension 2006 fick ut nästan 65 procent av sin nettolön i nettopension. En person som går i pension 2012 får inte ut mer än strax över halva nettolönen, 52 procent.

Förändringen beror på en kombination av bromsen i pensionssystemet och den växande skatteskillnaden mellan yrkesverksamma och pensionärer.

En löntagare som hade samma nettoinkomst som en pensionär år 2006 har i dag 9 procent högre inkomst. År 2012 kommer skillnaden att vara 22 procent.

I många länder som Tyskland, Frankrike, Norge, Danmark och Finland har pensionärerna lägre skatt än personer som yrkesarbetar. Men den borgerliga regeringen i Sverige har medvetet ökat klyftorna mellan pensionärer och yrkesverksamma.

Den gamla principen, som även de borgerliga partierna tidigare stod bakom, om lika beskattning av arbetsinkomster och pensioner har övergivits.

Regeringen har medvetet sänkt skatten för löntagare, kapitalägare med flera med närmare 100 miljarder kronor samtidigt som regeringen hävdar att den inte har råd att ge pensionärer samma skatt som löntagare.

Därmed urholkas pensionärernas köpkraft successivt.

Jag vill därför fråga finansministern om och när han avser att se till att den växande klyftan i fråga om skatter för pensionärer och löntagare kommer att minska.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-02-17 Anmäld: 2010-02-18 Besvarad: 2010-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.