Pengar till jämställdhetspolitik

Interpellation 2007/08:251 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 30 november

Interpellation

2007/08:251 Pengar till jämställdhetspolitik

av Eva-Lena Jansson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

I en intervju med Sveriges Radio har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni redovisat att hennes departement kommer att avstå från att använda mer än hälften av de pengar som finns i budgeten för 2007.

På frågan om ministern är säker på att anslaget, som inte används i år, kommer att användas till just jämställdhet svarar Sabuni att ”det är inte säkert att de kan användas till jämställdhet”.

Vid en interpellationsdebatt den 27 november frågade jag jämställdhetsministern hur mycket pengar som var kvar av årets budget men fick inget konkret svar.

Jämställdhetsministerns svar vid debatten är talande för regeringens havererade jämställdhetspolitik – mycket fagra ord men väldigt lite handling.

Min fråga till jämställdhetsministern är följande:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de pengar som riksdagen anslagit för att öka jämställdheten faktiskt också används till detta område?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-12-03 Svar fördröjt anmält: 2007-12-13 Sista svarsdatum: 2007-12-14 Besvarad: 2007-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.