Pengar för järnväg mellan Umeå och Skellefteå

Interpellation 2016/17:304 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 2 februari meddelade ordföranden för Norrbotniabanegruppen, Lorents Burman, att regeringen och statsminister Stefan Löfven kommit med ett löfte om att Norrbotniabanan kommer att byggas. I löftet ingick även att pengar för sträckan mellan Umeå och Skellefteå skulle finnas avsatta i kommande nationell plan 2018.

Summan som ska vara avsatt är enligt Lorents Burman 6 miljarder kronor i en första etapp som senare kan komma att byggas på med mer pengar under åren. Alla järnvägsutredningar är i dag klara. Trafikverket arbetar nu med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå och planerar för byggstart Umeå–Dåva 2018. Samtidigt har Trafikverket påbörjat arbetet med järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå, och detta fortsätter 2017. På Trafikverkets hemsida går det däremot inte att finna några löften om exakta belopp till specifika sträckor. 

Min fråga till statsrådet Anna Johansson blir därför:

 

Finns det ett löfte om 6 miljarder kronor till sträckan mellan Umeå och Skellefteå i kommande nationell plan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-10 Överlämnad: 2017-02-13 Anmäld: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-24 Sista svarsdatum: 2017-02-27