Palestina och terrorlöner

Interpellation 2019/20:339 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Utrikesminister Ann Linde har på min skriftliga fråga (2019/20:917) bland annat svarat att PLO, som tog avstånd från terrorism 1988, anger att man betalar ut pengar till fängslade och skadade palestinier samt till döda och fängslades familjemedlemmar med utgångspunkten att dessa inte ska överges.

Tankesmedjan Perspektiv på Israel har låtit översätta lagen om tillfångatagna och frigivna fångar (19) 2004 AD från arabiska till engelska. Av denna framgår bland annat att storleken på lönen baseras på antal år i israeliskt fängelse. En palestinsk medborgare som varit frihetsberövad i ett israeliskt fängelse i mer än fem år är efter frisläppande garanterad ett arbete inom de palestinska myndigheterna samt blir undantagen att betala avgift för högre utbildning och sjukförsäkring. Det innebär att ju grövre brottet mot den israeliska civilbefolkningen är och ju längre man är frihetsberövad, desto större blir lönen och stödet för de frisläppta av de palestinska myndigheterna.

Mot bakgrund av ovan vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

På vilket konkret sätt agerar ministern och regeringen för att de palestinska myndigheterna i praktiken inte ska uppmuntra till terrorism och våldshandlingar mot den israeliska civilbefolkningen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2020-02-13 Inlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Sista svarsdatum: 2020-03-05 Återtagen: 2020-03-17