Övervakning av dumpningsregler

Interpellation 2012/13:484 av Larsson, Jan-Olof (S)

av Larsson, Jan-Olof (S)

den 3 juni

Interpellation

2012/13:484 Övervakning av dumpningsregler

av Jan-Olof Larsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Yrkesfiskare är redan en välövervakad yrkesgrupp i Sverige. Myndigheter kan i stort sett följa varje fiskeföretag så fort de lämnar kaj och sedan för varje meter de förflyttar sig. Rapportskyldigheten för fiskaren är enorm både vad det gäller pappershantering och det som sker direkt via dator. Från det att en fiskeresa startar till dess att fartyget är tillbaka är det ett otal olika moment i kontrollapparaten som ska göras i form av blanketter som ska fyllas i och dokument som ska knappas in på datorn. Sker det ett fel så kan det kosta företaget stora pengar.

Den regelförenkling som ministern säger sig genomföra har på intet sätt fått något genomslag för fisket, snarare tvärtom.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras.

Myndigheten har granskat nio olika metoder och kommit fram till att de metoder som håller måttet är kameraövervakning och kontrollobservatörer. Men myndigheten noterar att kontrollobservatörer blir mycket dyrt och att kameraövervakning kan uppfattas som integritetskränkande.

Vilket förslag regeringen än väljer kan en av de mest övervakade yrkesgrupperna i vårt samhälle nu få ytterligare övervakning på sig. En aspekt som myndigheten inte lagt in är att den regionala förvaltningen borde innebära att alla nationer som fiskar i till exempel Skagerrak omfattas av samma regelverk.

Hur menar landsbygdsministern att dumpningsförbudet bäst ska övervakas?

Är till exempel förslaget om kameraövervakning bra?

Anser landsbygdsministern att regional förvaltning innebär att alla nationer som fiskar i Skagerrak ska omfattas av samma regelverk?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-06-03 Anmäld: 2013-06-04 Svar fördröjt anmält: 2013-06-17 Besvarad: 2013-08-15
Debatt (9 anföranden)