Översyn av kraven för F-skatt

Interpellation 2008/09:27 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 3 oktober

Interpellation

2008/09:27 Översyn av kraven för F-skatt

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m. har konstaterat att blott en halv procent av antalet ansökningar om F-skatt avslogs under år 2007 på grunden att den angivna verksamheten inte ansågs vara självständig näringsverksamhet. Detta är med andra ord inget stort hinder för företagandet i Sverige. Samtidigt innebär en uppluckring av regelverket att arbetsgivare som vill minska sina kostnader kan kräva att de som vill arbeta för dem ansöker om F-skattsedel. Regeringen har yttrat sig positivt om utredningens förslag.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsministern följande:

Är det näringsministerns avsikt att göra det möjligt för arbetsgivare att kräva att de som söker jobb ska skaffa F-skattsedel trots att de bara ska ha ett jobb och därigenom riskera att kollektivavtalen sätts ur spel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-10-03 Anmäld: 2008-10-07 Svar fördröjt anmält: 2008-10-17 Besvarad: 2008-10-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.