Översvämningshoten mot Stockholmsregionen och Mälardalen

Interpellation 2009/10:484 av Axelsson, Christina (s)

av Axelsson, Christina (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:484 Översvämningshoten mot Stockholmsregionen och Mälardalen

av Christina Axelsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Riskerna vid en översvämning av Mälaren är stora. Inte bara tunnelbanan i Stockholm riskerar att översvämmas. Det finns även många låglänta och vattennära bebyggda områden i delar av Stockholm och kommunerna runt Mälaren. Inte ens i ganska nya vattennära områden är det säkert att man har tagit med översvämningsrisken vid projekteringen – insikten har bara några år på nacken. Mälaren är dessutom dricksvattentäkt för två miljoner människor och dess vatten kan förorenas av gifter vid en översvämning. Vägar hotas och ungefär 6 000 fastighetsägare riskerar skador, allt från lantbrukare och villaägare till företag. Sannolikheten för att Mälaren ska översvämmas under de närmaste hundra åren bedöms vara 63 procent. Det kan alltså hända i år eller om många år framåt. Men det är sannolikt att det händer.

Mälaren har varit reglerad sedan 1940-talet. Men myndigheterna har konstaterat att det krävs ökade avtappningsmöjligheter för att klara ett stort flöde. Förhoppningsvis kan bygget av Nya Slussen påbörjas 2012. Men tidsplanen är snålt tilltagen.

Risken är dessutom stor för det motsatta, att Östersjön svämmar över in i Mälaren och vi får en saltvatteninträngning. De avtappningsställen som finns i dag måste alltså kunna stängas ordentligt.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilken strategi har ministern för att klara ett högt flöde in i Mälaren från Östersjön?

Hur avser ministern att agera för att säkra nybyggen och ny infrastruktur för den hotbild vi ser riktad mot Mälaren?

Vilken beredskap har ministern för att säkra färskvattentillgången för cirka två miljoner människor i Mälardalen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Besvarad: 2010-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)