Otrygga anställningar

Interpellation 2011/12:246 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 15 februari

Interpellation

2011/12:246 Otrygga anställningar

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Allt fler på den svenska arbetsmarknaden har visstidsanställningar och de senaste tio åren har antalet visstidsanställda ökat. Visstidsanställningar är inte bara ett ungdomsproblem utan drabbar äldre och är betydligt vanligare bland kvinnor än män.

Att vara visstidsanställd innebär att man ständigt få leva med en otrygghet vad det gäller ekonomin, hur man kan planera sin vardag och sitt liv, för man tvingas att alltid vara standby för att få möjlighet till fler arbetstimmar.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är denna typ av anställning förödande då det drabbar kvinnor mer än män. Och det får fler effekter, till exempel när man blir förälder eller att är föräldraledig.

Denna utveckling får negativa konsekvenser för den enskilde men också för hela vårt samhälle.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att minska visstidsanställningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Svar fördröjt anmält: 2012-02-22 Besvarad: 2012-03-13