Osäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Södra station

Interpellation 2013/14:27 av Pertoft, Mats (MP)

av Pertoft, Mats (MP)

den 8 oktober

Interpellation

2013/14:27 Osäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Södra station

av Mats Pertoft (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Rapporterna duggar nu tätt om säkerhetsbristerna för rälsen längs getingmidjan, tågsträckan mellan Stockholms central och Södra station. Dessa är i så dåligt skick att röster nu höjs för att säkerheten är hotad, och forskare vid KTH menar att Trafikverket inte har kontroll på situationen. Därtill kommer återkommande rapporter från tågpersonal om att tågräls på många ställen sitter löst då rälsens fästen ständigt lossnar.

Underhållet av getingmidjan, landets mest trafikerade tågsträcka, har varit eftersatt länge men nu börjar skicket i spåren försämras i en allt snabbare takt. Enligt Trafikverket kommer getingmidjan att rustas om fem år. Fem år är en lång tid och ifall det är så att säkerheten redan nu inte går att garantera måste upprustningen komma till stånd snabbare.

I ett svar på en skriftlig fråga från mig svarade infrastrukturministern att det inte var någon fara men hänvisade till att en större översyn inte kommer att genomföras förrän Citybanan står klar 2017.

Nu kommer ännu fler rapporter i medierna från lokförare och annan banpersonal om bland annat lösa rälsbultar på långa avsnitt. Visserligen säger Trafikverket att man ser allvarligt på detta, men tar frågan med ro. Som tågresenär blir man emellertid alltmer oroad över säkerheten på denna för Stockholmsregionen och hela Sverige så viktiga sträcka.

Min fråga till statsrådet är följande:

Kan statsrådet fortsatt garantera bansäkerheten för tågtrafiken på getingmidjan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-10-08 Anmäld: 2013-10-14 Svar fördröjt anmält: 2013-10-22 Besvarad: 2013-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (16 anföranden)