Öppna data

Interpellation 2015/16:460 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Svensk tillväxt och välfärd blir i allt större utsträckning beroende av den digitala utvecklingen och möjligheterna till digital innovation. Även våra statliga verksamheter behöver följa med i utvecklingen och understödja den.

Staten har inom ramen för sina myndigheter en stor mängd information som antingen är offentlig handling eller avgiftsbelagda data som kan vara av värde för innovatörer. Om fler data skulle bli öppna och tillhandahållas på sätt som är avläsbara för maskiner kunde ytterligare värden skapas som även kommer staten och det allmänna till del.

Stora delar av nyttorna med öppna data uppstår när kommunsektorn blir en del av arbetet och då den information kommunerna har samlat kan tillgängliggöras på detta sätt. Därför är Kommunsverige en omistlig partner i arbetet med att utveckla och främja öppna data. I tidigare interpellationsdebatter mellan statsrådet Ardalan Shekarabi och mig har vi varit överens om detta och därmed om vikten av att blanda in Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i arbetet.

Mot bakgrund av bland annat detta vill jag fråga statsrådet Shekarabi:

 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att inkludera Kommunsverige i arbetet med öppna data?

Vilka åtgärder avser statsrådet framgent att vidta för att inkludera Kommunsverige i arbetet med öppna data?

Upplever statsrådet att kommunsektorn och SKL är mottagliga för det arbete som kommer att behöva göras för att uppnå de fulla möjligheterna med öppna data?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-03-02 Överlämnad: 2016-03-03 Anmäld: 2016-03-04 Sista svarsdatum: 2016-03-17 Svarsdatum: 2016-04-05
Debatt (4 anföranden)