Öppenhet i TTIP

Interpellation 2016/17:49 av Jens Holm (V)

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Det sägs ibland att förhandlingarna kring handels- och investeringsavtalet med USA, TTIP, är de mest öppna och demokratiska någonsin. Men när man försöker sätta sig in i vad det omfattande avtalet handlar om är det fortfarande hemlighetsmakeri som gäller för de viktiga dokumenten.

EU har beslutat att så kallade läsrum ska inrättas i alla EU-länder för att parlamentariker ska kunna få läsa dokument som rör TTIP. Jag har besökt läsrummet som finns på Utrikesdepartementet två gånger, detta eftersom jag särskilt saknade 13 dokument som räknades upp i ett beslut från EU:s råds generalsekretariat från januari i år. Flera av dessa 13 dokument ska vara så kallade konsoliderade texter, det vill säga texter som kommit långt i förhandlingarna och där både EU:s och USA:s ståndpunkt blir tydlig. Dessa texter är alltså särskilt intressanta eftersom det är här vi kan se i detalj vad förhandlarna har kommit fram till.

Utrikesdepartementet har beslutat att jag inte kan få läsa dessa 13 dokument (UD 2016/11989/HI). De dokument det handlar om är:

 1.  Dispute settlement (DS) Doc. Ref. TRADE 49/2014 dd. 11/07/2014
 2.  National Treatment and Market Access for Goods (NTMA) Doc. Ref. TRADE 49/2014/ dd. 11/07/2014
 3. Competition Doc. Ref. TRADE 49/2014/ dd. 11/07/2014
 4.  Public Procurement and in Annex, a Paper explaining the US Proposal for a Chapter on anti-corruption Doc. Ref TRADE 49/2015 dd. 16/12/2015
 5.  Technical Barriers to Trade (TBT) Doc. Ref. TRADE 52/2015 dd. 16/12/2015
 6.  Small and Medium-Sized Enterprises (SME) Doc. Ref. TRADE 53/2015 dd.16/12/2015
 7.  State Owned Enterprises (SOEs) Doc. Ref. TRADE 63/2014 dd. 17/10/2014
 8.  Customs and Trade Facilitation (CTS) Doc. Ref. TRADE 63/2014 dd. 17/10/2014
 9.  Electronic Communications/Telecommunications Text Doc. Ref. TRADE 69/2014 dd. 18/11/2014
 10.  Sanitary and Phytosanitary Measures Doc. Ref. TRADE 04/2015 dd. 17/02/2015
 11.  Regulatory Cooperation/Regulatory Coherence, Transparency and other Good Regulatory Practices Doc. Ref. TRADE 11/2015 dd. 21/04/2015
 12.  Agriculture Doc. Ref. TRADE 50/2015 dd. 16/12/2015
 13.  Cross-Border Trade in Services (CBTS) Doc Ref. TRADE 51/2015 dd. 16/12/2015

UD hänvisar mig i stället till det så kallade läsrummet i Bryssel. Jag noterar att EU- och handelsministern är inne på samma linje. Ann Linde sade följande till Europaportalen den 4 oktober 2016: Jag vill understryka att både svenska europarlamentariker och svenska riksdagsledamöter har tillgång till dokument under förhandlingarnas gång i Bryssel. Att svenska riksdagsledamöter hänvisas till ett annat land för att ta del av dokument som är relevanta för ens uppdrag tycker jag är anmärkningsvärt och under all kritik.

Det här visar att när det kommer till kritan är förhandlingarna kring det transatlantiska handels- och investeringsavtalet lika präglade av hemlighetsmakeri som andra avtal. Men det som är nytt i denna förhandlingsomgång är att vi nu också har en regering som inte står upp för öppenheten utan hänvisar svenska riksdagsledamöter till Belgien. Från ett demokratiskt perspektiv lämnar det mycket övrigt att önska. Jag hoppas att den svenska regeringen avser att ändra sin hållning i denna fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

 

 1.  Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att inte svenska riksdagsledamöter ska vara hänvisade till ett annat land för att kunna ta del av alla dokument kring handels- och investeringsavtalet TTIP? 
 2.  Vad gör statsrådet i övrigt för att allmänheten fullt ut, och här hemma i Sverige, ska kunna ta del av alla dokument som rör TTIP?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-10-12 Överlämnad: 2016-10-13 Anmäld: 2016-10-14 Sista svarsdatum: 2016-10-27 Svarsdatum: 2016-11-08
Debatt (9 anföranden)