Operativt cyberförsvar

Interpellation 2019/20:35 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

På förslag av regeringen beslutade riksdagen 2015 att Sverige även bör kunna genomföra aktiva operationer inom ramen för sitt cyberförsvar. Försvarsmakten har givits ett uttalat ansvar när det gäller utvecklingen av just den aktiva förmågan.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att säkerställa den allmänna respektive den parlamentariska insynen när det gäller integritet och kostnadseffektivitet i utvecklingen av svenskt cyberförsvar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-22 Sista svarsdatum: 2019-10-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)