Omställning av fordonsflottan

Interpellation 2019/20:187 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Miljö- och klimatministern har åtskilliga gånger poängterat att Sverige ska gå före andra länder för att därigenom visa att det går att ställa om fordonsflottan till andra drivmedel. I den omställningen har självklart statliga myndigheter och statliga bolag ett särskilt stort ansvar. Riksdagens utredningstjänst har i en rapport tagit fram statistik rörande statens egna fordonsinköp för myndigheter och bolag. 

År 2018 köpte staten in 1,2 procent elbilar, visar rapporten för upphandlade/leasade fordon; 50,7 procent dieselbilar och 39,5 procent bensinbilar upphandlades, visar samma rapport. Sveriges myndigheter har alltså ett fortsatt stort beroende av förbränningsmotorer som går på drivmedel som den nuvarande regeringen kraftigt har höjt skatten för. Kostnaderna för staten är överkomliga, men för de människor som tvingas betala för sina egna drivmedel skapar klimatomställningen stora kostnader. Från regeringens sida kommer ofta signaler om att Sverige ska leda med exempel, men i dagsläget verkar inte staten vara inräknad, utan det är den privata sektorn som får stå för omställningen. 

Myndigheter har skyldighet att rapportera inköp och leasingavtal av fordon till Transportstyrelsen, som gör en uppföljning för varje år.

I tabell 1 nedan redovisas bränsletyp för upphandlade/leasade fordon år 2018. 

Tabell 1: Andel inköpta/leasade personbilar vid myndigheter efter bränsletyp, år 2018

Drivmedel

Andel inköpta/leasade personbilar efter bränsletyp, procent

Bensin

39,5

Bensin/el

5,3

Bensin/etanol

1,7

Bensin/gas

0,9

Diesel

50,7

Diesel/el

0,7

El

1,2

Gas

0,05

Källa: Transportstyrelsen (2018) 

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin: 

 

Vilka konkreta åtgärder har ministern vidtagit och vilka konkreta åtgärder kommer ministern att vidta inom sitt ansvarsområde för att påskynda omställningen av fordonsflottan?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-02 Överlämnad: 2019-12-04 Anmäld: 2019-12-05 Sista svarsdatum: 2019-12-18 Svarsdatum: 2020-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)