Ombyggnad av E 18

Interpellation 2005/06:174 av Lindström, Torsten (kd)

av Lindström, Torsten (kd)

den 21 december

Interpellation 2005/06:174 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Ombyggnad av E 18

E 18 mellan Enköping och Sagån är en mycket olycksdrabbad sträcka. Bara under sommaren 2005 omkom tre personer i trafikolyckor.

En ombyggnad till motorväg fordras för att spara mänskligt lidande. När Vägverket i början av november presenterade sin reviderade plan för vägprojekt i landet fanns E 18 fortfarande med i planerna för nästa år. Statsrådet anförde i ett frågesvar till riksdagen med anledning av detta den 7 november att "särskild hänsyn ska tas till de åtgärder som regeringen tidigarelade i sitt tidigare fastställelsebeslut, däribland sträckan Enköping@Sagån". Men den 30 november kom beskedet att Vägverket till följd av otillräckliga anslag tvingas skjuta upp byggstarten till 2008.

En ombyggnad av sträckan Enköping@Sagån har planerats under många år. I den nationella planen för vägsystemet 2004@2015 skulle motorvägsbygget ha påbörjats under 2006.

Den aktuella sträckan, med en bredd på endast 13 meter och utan mittseparering, har redan nu en mycket hög trafikvolym. Den beräknas öka med 50 % till 25 000 fordon per dygn år 2015.

Företagen i Mälardalen är oroade och slår nu larm om riskerna om en ombyggnation inte blir av. Även Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö har reagerat och skriver i ett brev till handelskammaren i Mälardalen: "E 18 på sträckan Enköping@Sagån håller inte den standard som trafikanterna har rätt att förvänta sig."

För företagen i regionen utgör E 18 en livsnerv för transporter och en utbyggnad till motorvägsstandard är en grundförutsättning för att regionen och dess företag ska kunna uppnå en gynnsam tillväxt.

Regeringen bör för att främja tillväxten i Västmanland och Mälardalen och för att rädda människoliv se till att byggstarten blir verklighet så snart som möjligt.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att verka för att ombyggnaden av E 18 mellan Enköping och Sagån påbörjas som planerat 2006?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2005-12-21 Återtagen: 2006-01-02 Anmäld: 2006-01-17