om åtgärder mot falska bostadsrättsföreningar

Interpellation 1999/2000:331 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 31 mars

Interpellation 1999/2000:331

av Anders Ygeman (s) till justitieminister Laila Freivalds om åtgärder mot falska bostadsrättsföreningar

Överhettningen på bostadsmarknaden i storstäderna har öppnat fältet för fastighetsägare som genom kortsiktig spekulation vill tjäna snabba pengar på hyresgästernas bekostnad. I Stockholms innerstad pågår en snabb omvandling där fastighetsägare säljer sina fastigheter till bostadsrättsföreningar. Eftersom en hyresfastighet har ett lägre marknadsvärde än de samlade lägenheterna sålda som bostadsrätter har det öppnat för mindre nogräknade fastighetsägare att i stället för att sälja fastigheten till hyresgästerna, själv bilda en bostadsrättsförening och via bulvaner som medlemmar sälja lägenheterna på marknaden.

Om det finns en bostadsrättsförening i fastigheten som fastighetsägaren vill sälja har denna förtur. Det finns dock i lagen inga krav på att medlemmarna i föreningen måste vara folkbokförda i huset, och därmed utgöra grunden för förturen. Vill fastighetsägaren komma runt att hyresgästerna övertar fastigheten och därmed den eventuella vinst som uppstår om de sen väljer att sälja lägenheterna vidare, ser han helt enkelt till att bilda en egen bostadsrättsförening.

Om ett läge uppkommer att det finns två föreningar i fastigheten, t.ex. hyresgästernas och fastighetsägarens bulvanförening, är det den förening som först registrerats som har förköpsrätt. Ingenting i nuvarande lagstiftning säger att medlemmarna i föreningen som övertar fastigheten måste vara folkbokförda där, det enda som krävs är att hyresgästerna är med vid ombildningen. Det brukar lösas genom att fastigheten långsamt töms på de boende och att bulvanerna vid ombildningstillfället anges som hyresgäster, ibland för flera lägenheter på en gång, utan kravet att de ska vara folkbokförda på fastigheten. Hyresgästernas enda möjlighet i dag att skydda sig är att bilda en egen förening före fastighetsägaren, för att ofta finna att man är för sent ute.

Problemet är accelererande. Den alltmer överhettade bostadsmarknaden i våra storstäder, med Stockholm som främsta exempel, frestar mindre seriösa fastighetsägare att göra snabba klipp. Förlorare blir hyresgästerna som med olika medel förmås att säga upp sitt kontrakt, uppgifter i medierna på senare tid har t.o.m. talat om att svarta pengar vid flera tillfällen betalats ut av fastighetsägarna, för att en hyresgäst ska lämna sin lägenhet. Förlorare blir även hyresgäster i andra fastigheter som i förebyggande syfte tvingas bilda vilande bostadsrättsföreningar och därmed ta ibland uppslitande diskussioner mellan grannar om för- och nackdelar med en ombildning.

Det finns flera vägar att lösa problemet. Genom att ändra i lagen så att medlemmar i en bostadsrättsförening måste vara folkbokförda i fastigheten försvåras möjligheten att bilda en bostadsrättsförening i syfte att mot de boendes intressen och vilja ombilda hyreslägenheterna till bostadsrätter. Lagändringen skyddar inte hyresgäster mot en fastighetsägare som vill tömma ett hus, däremot blir det avsevärt svårare för fastighetsägaren att därefter initiera en ombildning till bostadsrätt med hjälp av bulvaner. För fastighetsägare som vill initiera en seriös ombildning till en av hyresgästerna kontrollerad förening innebär förändringen inte några hinder.

Jag vill därför fråga justitieminister Laila Freivalds:

1.Avser justitieministern föreslå ändring i lagstiftningen för att omöjliggöra falska bostadsrättsföreningar?

2.Avser justitieministern föreslå ändring i lagstiftningen för att ge domstolar eller länsstyrelser rätt att pröva bostadsrättsföreningarnas legitimitet vid fastighetsförvärv?

3.Avser justitieministern föreslå ändring i lagstiftningen för att begränsa antalet ägda andelar per person?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-04 Anmäld: 2000-04-11