Olovlig tung trafik

Interpellation 2010/11:437 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 4 augusti

Interpellation

2010/11:437 Olovlig tung trafik

av Monica Green (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den seriösa åkerinäringen utsätts för konkurrens som inte följer lagar och förordningar. Utländska transportörer kör ren inrikestrafik utan gällande trafiktillstånd.

Transportköpare kräver att åkerier ska sänka ersättningen, i annat fall sätts utländska olagliga bilar in på transporterna.

Dagligen skickas anmälningar om misstänkt olaglig yrkesmässig trafik till berörda polismyndigheter. De senaste åren har den olagliga trafiken ökat dramatiskt och trots att poliser gör ett bra jobb vidtas inga åtgärder från samhället

Trots upprepade anmälningar kan den olagliga trafiken rulla vidare. Det finns till och med kommuner och statliga verk som inte ställer krav på gällande tillstånd.

Det uppfattas som ofarligt att ägna sig åt olagliga transporter i Sverige eftersom det inte får något rättsligt efterspel. Samtidigt bygger Transportstyrelsen upp en organisation för att utföra kontroller hos åkeriföretag. Ett av motiven för verksamheten är att stärka den seriösa åkeriverksamheten, vilket naturligtvis är en god tanke. Men alla kommer inte med i det registret. De svenska och utländska åkare som kör utan tillstånd syns inte i den databas som ligger till grund för Transporstyrelsens kontroller. Så skyddet för den seriösa åkerinäringen är obefintligt.

Med anledning av det anförda vill jag fråga vilka initiativ statsrådet avser att ta för att den olagliga yrkesmässiga trafiken ska upphöra.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-08-04 Svar fördröjt anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-08-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)