Olovlig tung trafik i Sverige

Interpellation 2010/11:442 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 8 augusti

Interpellation

2010/11:442 Olovlig tung trafik i Sverige

av Monica Green (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det finns ett stort problem med otillåten cabotagetrafik och olaga yrkesmässig trafik. Det är inte bara ett problem för seriösa åkare, transportarbetare och lågavlönade chaufförer. Det är också ett problem för än större brottslighet som det kan medföra. I dag har vi ett gigantiskt problem med olaglig yrkesmässig trafik på våra vägar. Det förekommer spritförsäljning, sexuella tjänster, stölder och ekonomiska brott i kölvattnet.

Trots att det finns ambitiösa poliser som jobbar med frågan så görs det alldeles för lite i förhållande till dess utbreddhet. Poliser vittnar om att åtal läggs ned, att ärenden hamnar mellan stolar och att det finns ett enormt mörkertal som ingen inom rättsväsendet tycker sig ha resurser att ta tag i.

Med hänvisning till det anförda undrar jag vad justitieministern avser att göra för att komma åt den olovliga tunga trafiken i Sverige.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-08-08 Besvarad: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25 Svar fördröjt anmält: 2011-08-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.