Ökningen av antalet dödsolyckor

Interpellation 2013/14:49 av Bucht, Sven-Erik (S)

av Bucht, Sven-Erik (S)

den 21 oktober

Interpellation

2013/14:49 Ökningen av antalet dödsolyckor

av Sven-Erik Bucht (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

I veckan inträffade en fruktansvärd arbetsplatsolycka på SSAB:s anläggning i Luleå. Två arbetare omkom efter att ha dränkts i tjära.

Tyvärr är arbetsplatsolyckor med dödlig utgång inte längre ovanliga. Varje vecka anmäls i snitt 1 600 arbetsolyckor och 200 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket. Mellan 2009 och 2012 har antalet olyckor som lett till sjukfrånvaro ökat från 25 881 stycken till 30 144, en ökning med 16 procent på fyra år. Antalet dödsolyckor ligger under dessa år runt 50 stycken om året. Ungefär en person i veckan dör alltså i sitt arbete!

Samtidigt som olyckorna alltså ökar så genomför regeringen neddragningar på Arbetsmiljöverket. Sedan 2006 har anslagen skurits ned med mer än 30 miljoner kronor.

Arbetsmiljöarbetet sätts på undantag. IF Metall har tidigare kartlagt arbetsmiljön på 1 169 arbetsplatser och funnit att fyra av tio anställda som arbetar med kemikalier saknar utbildning, sju av tio företag gör ingen psykosocial riskbedömning och fem av tio företag gör ingen fysisk riskbedömning.

Jag har följande frågor:

Vad avser arbetsmarknadsministern att vidta för åtgärder för att minska antalet dödsolyckor på arbetsplatserna?

Är arbetsmarknadsministern beredd att öka anslagen till arbetsmiljöarbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-21 Anmäld: 2013-10-22 Besvarad: 2013-11-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.