Ökade utbetalningar av försörjningsstöd

Interpellation 2008/09:26 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 3 oktober

Interpellation

2008/09:26 Ökade utbetalningar av försörjningsstöd

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Under 2007 betalade kommunerna ut 8,9 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Nu räknar regeringen med att utbetalningarna kommer att öka rejält under de kommande åren. Det framgår av den senaste budgetpropositionen. Sammanlagt handlar det om en ökning på ca 10 procent.

Bakom dessa siffror döljer sig människor som för sitt dagliga uppehälle är tvungna att söka så kallat försörjningsstöd. Detta manifesterar ett utanförskap och visar hur nuvarande regerings politik för in människor i bidragsberoende. Naturligtvis är detta förhållande djupt otillfredsställande. Regeringens företrädare säger en sak, men det praktiska utfallet av deras politik är ett helt annat.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att åtgärda den ökning av utbetalning av kommunalt försörjningsstöd som redovisas i budgetpropositionens prognoser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-03 Anmäld: 2008-10-07 Besvarad: 2008-10-24
Debatt (7 anföranden)