Ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet

Interpellation 2008/09:242 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 8 januari

Interpellation

2008/09:242 Ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Under andra halvåret av 2009 kommer Sverige att vara ordförandeland i EU. Ett ordförandeskap som innebär att ett flertal så kallade ministerrådsmöten kommer att förläggas runt omkring i Sverige. Då Sveriges jordbruksminister bor i Småland, närmare bestämt i Kronobergs län, kommer ministerrådsmötet för jordbruksministrarna att förläggas till Växjö.

För sydöstra Sverige är det naturligtvis en stor ära att få att anordna ett ministerrådsmöte, men det finns även en negativ sida av detta besök. Nämligen att ett stort antal tillresta politiker och tjänstemän från Europa behöver bevakas så att deras säkerhet kan garanteras då hotbilden är hög. Ansvaret för denna bevakning kommer att falla på den lokala polismyndigheten. En uppgift som den lokala polismyndigheten inte klarar av på egen hand utan behöver få stöd och hjälp med av poliser från andra polismyndigheter.

För Kronobergs del handlar det om 500 poliser som måste närvara under mötet och behöver förflyttas från andra delar av landet. Denna extra utökning av personal får polismyndigheten i Kronoberg själv bekosta vilket blir en stor utgift i en redan tuff budget.

Polismyndigheten i Kronobergs län har redan i dagsläget kostnader för ministerrådsmötet och kommer så att ha under en längre tid. Dessa kostnader är inte medräknade i de ekonomiska prognoser som har tagits fram inför 2009.

Det är inte rimligt att vältra över kostnader som borde hanteras centralt till de lokala polismyndigheterna. Polisens verksamhet beräknas gå med stora underskott under 2009 och 2010. I stället för att tillföra polisen ytterligare medel drabbas nu verksamheten av neddragningar på 120 miljoner kronor under 2009. För 2010 beräknas underskottet till ca 1 ½ miljard kronor, vilket är en ofattbar stor summa.

Jag vill därför fråga ministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hantera den uppkomna ekonomiska krisen inom polisen?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de extra kostnader som uppstår i samband med Sveriges ordförandeskap i EU inte vältras över på de lokala polismyndigheterna ute i landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-08 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-23
Debatt (11 anföranden)