Ökade ekonomiska inkomstskillnader

Interpellation 2011/12:203 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 25 januari

Interpellation

2011/12:203 Ökade ekonomiska inkomstskillnader

av Eva-Lena Jansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har man fört en medveten politik för ökade ekonomiska skillnader, något som gett resultat. De fattigaste har blivit fattigare – närmare bestämt 567 kronor fattigare varje månad jämfört med 2006 – och de rikaste har blivit rikare. Samtidigt som denna utveckling skett har också det så kallade utanförskapet ökat. Trots ingången 2006–2007 då det rådde högkonjunktur misslyckade regeringen att förbättra människors möjlighet att komma i arbete. Nu, 2012, är utanförskapet i linje med 2006.

Min fråga till finansministern är följande:

Avser finansministern att fortsätta den hittills förda politiken och vidta ytterligare åtgärder som leder till ökade ekonomiska skillnader?

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta med den ekonomiska politiken för att minska utanförskapet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-01-25 Anmäld: 2012-01-25 Svar fördröjt anmält: 2012-02-13 Sista svarsdatum: 2012-02-15 Besvarad: 2012-02-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (21 anföranden)