Ökad ohälsa bland kvinnor som arbetar i tjänstesektorn

Interpellation 2011/12:377 av Stenberg, Maria (S)

av Stenberg, Maria (S)

den 23 maj

Interpellation

2011/12:377 Ökad ohälsa bland kvinnor som arbetar i tjänstesektorn

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Tjänstesektorn är kraftigt kvinnodominerad, av alla sysselsatta kvinnor på svensk arbetsmarknad arbetar drygt 85 procent inom privat och offentlig tjänstesektorn. Forskning vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet beskriver en försämrad arbetssituation för många anställda inom tjänstesektorn. Hårt pressade personalintensiva verksamheter med fysiskt tunga och enformiga arbetsuppgifter är omständigheter som leder till ökad risk för sjukskrivning. Otrygga anställningsformer, som i dagsläget kan staplas på varandra är också en faktor som bidrar till sämre hälsa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för anställda inom tjänstesektorn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-23 Anmäld: 2012-05-23 Svar fördröjt anmält: 2012-05-29 Besvarad: 2012-06-20
Debatt (6 anföranden)