Ökad hivsmitta i Sverige

Interpellation 2007/08:415 av Vestlund, Börje (s)

av Vestlund, Börje (s)

den 20 februari

Interpellation

2007/08:415 Ökad hivsmitta i Sverige

av Börje Vestlund (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Sverige har varit framgångsrikt i sitt preventiva arbete för att minska antalet nydebuterad smitta av hiv. Till skillnad från många andra länder har Sverige genom en aktiv prevention kunnat hålla nere nysmittan i praktiskt taget alla grupper i Sverige. Det som under senare år varit ett problem är den så kallade importerade nysmittan där såväl icke svenskar som svenskar förvärvat smitta utanför Sverige.

Under hösten 2007 kom alarmerande siffror om att nysmittan ökade kraftigt bland missbrukare i våra storstäder. Det fanns även en viss ökning i gruppen män som har sex med män; detta torde ha varit en varning för inte minst regeringen.

Nu kan vi under våren 2008 se att smittan ökat kraftigt i såväl Stockholm som Skåne med 32 respektive 80 procent. Låt mig i detta sammanhang erinra om att då hiv debuterade i Sverige under början av 1980-talet var det i dessa två regioner som smittan var som störst.

Under 1980-talet var Sverige proaktivt för att hitta metoder att stoppa smittan: det var innovativt och nytänkande. Sannolikt är det metoder som passade 1980-talet väldigt bra. I dag vet vi att det finns ett otal nya medier, nya träffställen, nya livsmönster och så vidare. Det behövs förnyade och kraftfulla tag i hivpolitiken.

Vad avser statsrådet att göra för att få till stånd en prevention som stoppar en ökning av hivsmitta?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2008-02-20 Anmäld: 2008-02-20 Återtagen: 2008-03-05