Offentligfinansiella effekter av tillväxt i svensk tjänstesektor

Interpellation 2015/16:585 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I en intervju med SVT den 24 mars om momssänkningen för reparationer gör finansministern följande uttalande: ”Att använda momsen för att öka sysselsättningen är ett väldigt dyrt och ineffektivt sätt att använda skattebetalarnas pengar.”

Med motsvarande ord har finansministern tidigare angripit momssänkningen på restauranger, en lättnad som finansministern dock valt att behålla.

Genom att sänka momsen på reparationer hoppas finansministern uppnå längre användningstid för redan producerade varor, vilket enligt finansministern får gå före jobben.

Betydligt mer kostnadseffektiv när det gäller att skapa arbetstillfällen är däremot RUT-reformen, enligt finansministern själv. Inom ramen för hushållsnära tjänster har tusentals jobb gått från att vara svarta till vita, det vill säga bidra till de offentliga finanserna genom skatteintäkter, och reformen belastar inte heller statskassan, enligt Konjunkturinstitutets bedömningar.

Varje förändring innebär en avvägning, och varje avvägning innebär en prioritering. Här prioriterar regeringen tydligt andra mål för finanspolitiken än full sysselsättning. Exakt hur avvägningen ser ut går ej att avgöra som en utomstående part, då finansministern har slutat att redovisa förväntade reformeffekter. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur ser finansministern på inriktningen för regeringens budgetsamarbete, där målsättningar om återanvändande tillåts tränga undan reformer med positiva sysselsättningseffekter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-21 Överlämnad: 2016-04-22 Anmäld: 2016-04-26 Svarsdatum: 2016-05-10 Sista svarsdatum: 2016-05-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)