Obetalda sms-lån

Interpellation 2008/09:590 av Sonidsson, Eva (s)

av Sonidsson, Eva (s)

den 21 augusti

Interpellation

2008/09:590 Obetalda sms-lån

av Eva Sonidsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den senaste rapporten från kronofogden visar, precis som befarat, att antalet obetalda sms-lån ökar.

Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket med flera har påtalat att detta är ett stort bekymmer som får stora konsekvenser för framtiden, framför allt för den unga generationen.

Även i dessa tider med en djup lågkonjunktur, när arbetslösheten fortsätter att öka och när antalet utförsäkrade växer är ett sms-lån för många enda utvägen att klara ekonomin som man ibland tar för att betala gamla skulder med nya lån.

Jag vill fråga ansvarig minister:

1. Är justitieministern beredd att vidta några åtgärder för att förhindra att ännu fler hamnar i skuldfällan på grund av obetalda sms-lån?

2. Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att stärka den ekonomiska rådgivningen och underlätta skuldsaneringen för dem som har hamnat i skuldfällan på grund av obetalda sms-lån?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2009-08-21 Återtagen: 2009-08-27 Anmäld: 2009-09-03