Nystartsjobbares rättigheter

Interpellation 2008/09:264 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 22 januari

Interpellation

2008/09:264 Nystartsjobbares rättigheter

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

37 810 personer har hittills fått ett nystartsjobb under de två år insatsen har funnits och endast 6 000 av dessa har lyckats ta sig vidare till ett osubventionerat jobb.

Arbetsmarknadsministern försvarar i Ekot det dåliga resultatet med att det är personer med en väldigt, väldigt svag förankring på arbetsmarknaden som har nystartsjobb.

För dessa med väldigt svag förankring har regeringen nu i ett desperat försök att öka intresset från arbetsgivarnas sida gjort nystartsjobben ännu mer ”attraktiva” genom att ta bort kravet på att de som anställs ska ha anställningsförmåner likvärdiga de som finns i kollektivavtalen. Det innebär att nystartsjobbare från och med nu kan stå utan avtalade pensioner, sjukförsäkringar, arbetsskadeförsäkringar, livförsäkringar och trygghetsförsäkringar.

De sistnämnda – trygghetsförsäkringarna – är något som arbetsmarknadsministern talat mycket varmt om under varselhösten och önskat för hela arbetsmarknaden. Men för nystartsjobben, som staten betalar större delen av kostnaden för, tas nu kraven på dessa förmåner bort. Trygghet vid uppsägning är tydligen bra när parterna betalar kalaset, men när regeringen betalar för att långtidsarbetslösa ska få jobb kan man tumma på de förmåner man officiellt håller så högt.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern:

På vilka grunder har arbetsmarknadsministern beslutat att ändra anställningsförmånerna för nystartsjobb?

Avser arbetsmarknadsministern att gå vidare med liknande ändringar för andra former av subventionerade jobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-01-22 Anmäld: 2009-01-23 Svar fördröjt anmält: 2009-02-09 Besvarad: 2009-04-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)