Nystart för nollvisionen

Interpellation 2011/12:200 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 24 januari

Interpellation

2011/12:200 Nystart för nollvisionen

av Monica Green (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

År 1997 antog riksdagen nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. Timbro protesterade högljutt men nollvisionen blev en framgångsrik strategi för att stärka trafiksäkerheten i Sverige.

Under flera år sjönk antalet döda och skadade i trafiken. Men nu har den positiva trenden brutits. År 2011 dog 334 personer i trafiken jämfört med 266 år 2010.

I Västra Götalands län ökade antalet döda i trafiken från 35 personer år 2010 till 72 personer år 2011. Det innebär mer än en fördubbling av antalet döda. I Västra Götaland vet alla att åtgärder för mötesseparering av E20, Sveriges farligaste väg, är en grundförutsättning för att höja trafiksäkerheten.

Regeringen tar få initiativ på trafiksäkerhetsområdet, trots att det finns en rad enkla och mycket kostnadseffektiva åtgärder. Man verkar ha prioriterat ned arbetet med nollvisionen.

När det gäller en vinterdäckslag för lastbilar har det dragit ut på tiden trots att dåvarande Vägverket föreslog en vinterdäckslag redan 2008. Sverige är ett av få länder i EU där det inte ställs krav på att alla fordon ska vara utrustade med en reflexväst. När det gäller den nya supermiljöbilspremien har regeringen valt att slopa de säkerhetskrav, fem stjärnor i Euro NCAP och antisladd, som regeringen själv ställer på de bilar som ska upphandlas av staten. Dessa krav ställdes också på de bilar som omfattades av den första miljöbilspremien från 2007.

Det är hög tid att regeringen ger arbetet med nollvisionen en nystart.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon ser som viktiga de kommande åren för att höja trafiksäkerheten och på så vis komma närmare nollvisionen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2012-01-24 Inlämnad: 2012-01-24 Besvarad: 2012-02-14
Debatt (7 anföranden)