nyföretagandet

Interpellation 2001/02:188 av Strömbom, Inger (kd)

av Strömbom, Inger (kd)

den 21 januari

Interpellation 2001/02:188

av Inger Strömbom (kd) till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet

Rekordfå startar nya företag, löd rubriken i en av dagstidningarna häromdagen. Genomsnittligt minskade nyföretagandet i Sverige med drygt 16 % 2001 jämfört med 2000, visar färsk statistik. Minskningen skedde i samtliga län, vilket är mycket oroväckande.

Stockholms län räknas som den viktigaste regionen för uppstart av företag. Beräkningar visar att för varje nyskapat arbetstillfälle i Stockholm genereras ytterligare ett jobb i övriga landet. Också i Stockholms län viker nyföretagandet, med drygt 17 %.

Resultatet är katastrofalt. Sammantaget har vi 10 000 färre företag 2001 jämfört med år 2000 i Sverige. I dag finns det inte fler personer som är företagare än vad det fanns 1994. Detta är mycket alarmerande.

Företagande och tillväxt är förutsättningen för att vi ska kunna utveckla välfärden. Ska vi kunna ta väl hand om våra barn i omsorg och skola och kunna ge våra gamla en värdig ålderdom måste vi stimulera, inte bromsa, företagandet. Få reformförslag som skulle kunna förenkla och förbättra för företagandet har hittills kommit från Näringsdepartementet.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Vad avser ministern göra för att stimulera ett ökat nyföretagande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2002-01-21 Anmäld: 2002-01-22 Besvarad: 2002-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.