Nya jobb i Storuman och Tärnaby

Interpellation 2012/13:286 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 20 februari

Interpellation

2012/13:286 Nya jobb i Storuman och Tärnaby

av Isak From (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Planerna på Rönnbäcksgruvan i Storumans kommun har överklagats upprepade gånger i flera instanser. Det har nu fått till följd att intresset från finansiärer tycks ha försvunnit, och gruvbolaget har meddelat att på grund av den osäkra rättssituationen prioriterar bolaget nu gruvbrytning i Afrika i stället.

Starten av Rönnbäcksgruvan har skjutits framåt vid åtskilliga tillfällen. Gruvbolaget IGE Resources tycker att tillståndsprocessen har dragit ut på tiden och bolaget har på grund av det inte heller pengar för att finansiera gruvan. Därför väljer man att prioritera flera gruvprojekt i Kongo i stället.

Nickelfyndigheten i Rönnbäcken är ett väldigt intressant projekt, men vi måste få klart med både tillstånd och finansiering, säger Thomas Carlsson som är vd för IGE.

Delade meningar finns i landet om gruvbrytning. I till exempel Tärnaby har gruvplanerna i Rönnbäcken kluvit bygden, som dels haft förhoppningar på många arbetstillfällen, dels befarat skador för miljön och konsekvenser för rennäringen.

Oavsett vad som händer är den nuvarande situationen i tillståndsprocessen osäker för alla näringars utveckling inom renskötselområdet.

Vad avser näringsministern att göra för att undanröja hindren för nya jobb och utveckling av Tärnaby och Björkvattsdalen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-20 Anmäld: 2013-02-20 Svar fördröjt anmält: 2013-03-12 Sista svarsdatum: 2013-03-13 Besvarad: 2013-04-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)