Northland

Interpellation 2014/15:63 av Birger Lahti (V)

av Birger Lahti (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Northland har meddelat att man stänger ned gruvan i Pajala kommun. Samtliga anställda har varslats. Detta, tillsammans med varslen hos transportföretaget Cliffton, innebär att 500 personer nu har varslats om uppsägning. Därtill drabbas anställda till underentreprenörer när gruvbrytningen stoppas. Den direkta konsekvensen blir att drygt 600 personer förlorar jobben och mångdubbelt fler drabbas på olika sätt. Detta är ett dråpslag mot Pajala kommun.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att genomföra för att förhindra eller mildra de katastrofala konsekvenser som stängningen av gruvan fört med sig?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-10-21 Överlämnad: 2014-10-22 Anmäld: 2014-10-23 Sista svarsdatum: 2014-11-12 Svarsdatum: 2014-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)