Nordisk patentdomstol

Interpellation 2013/14:323 av Jakobsson, Leif (S)

av Jakobsson, Leif (S)

den 28 februari

Interpellation

2013/14:323 Nordisk patentdomstol

av Leif Jakobsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Sverige har ett intresse av att stärka det nordiska samarbetet i en globaliserad värld och ett oroligt Europa. Därför var den danska regeringens erbjudande om att förlägga en gemensam nordisk-baltisk patentdomstol i Sverige – med placering i Malmö – en välkommen invit till utökat nordiskt samarbete.

Tyvärr avvisade den svenska regeringen erbjudandet och vägrade att diskutera en annan placering än Stockholm.

I en interpellationsdebatt i höstas klargjorde ministern att det bara var Stockholm som gällde, bland annat med hänvisning till att flest patentansökningar finns där – en uppgift som senare visat sig vara oriktig.

Nu har den danska regeringen beslutat att dra sig ur samarbetet och likaledes har Finland.

Regeringens nonchalans mot de andra nordiska länderna har än en gång resulterat i nordisk splittring.

Uppenbart är det viktigare för regeringen med några jobb i en svensk patentdomstol i Stockholm än uppemot ett hundratal i en nordisk i Malmö.

Min fråga till ministern lyder:

Vad är orsaken till att ministern och regeringen inte tog tag i det danska erbjudandet och säkrade en nordisk patentdomstol?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2014-02-28 Inlämnad: 2014-02-28 Besvarad: 2014-03-11
Debatt (7 anföranden)