Nominering av svensk EU-kommissionär

Interpellation 2008/09:173 av Österberg, Sven-Erik (s)

av Österberg, Sven-Erik (s)

den 1 december

Interpellation

2008/09:173 Nominering av svensk EU-kommissionär

av Sven-Erik Österberg (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

I november 2009 löper mandatet ut för den nuvarande EU-kommissionen. Till dess ska medlemsländerna ha nominerat sina nya kommissionärer som sedan ska godkännas av parlamentet.

För fjärde gången ska Sverige utse en kommissionär. Vid de tidigare tillfällena har den borgerliga oppositionen kritiserat dåvarande statsminister Göran Persson för att utse partikamrater, för att processen inte varit transparent och för att utomstående kandidater inte getts möjlighet att konkurrera om uppdraget.

Med anledning av den hårda kritik som borgerliga företrädare riktat vid dessa tillfällen och regeringens uttalade avsikt att förändra nomineringsarbete och utnämningsprocesser är vi många som nu förväntar oss att förloppet ska vara mindre slutet vad gäller att värdera kandidaternas meriter för uppdraget.

Jag vill därför ställa följande frågor:

På vilket sätt, och när, ämnar statsministern redovisa regeringens förfaringssätt för hur den person som ska bli Sveriges kommissionär ska väljas ut?

Hur kommer statsministern denna gång att verka för en förändring av processen för att åstadkomma en mer transparent process som både är partipolitiskt neutral och som säkerställer att den mest kvalificerade kandidaten får uppdraget?

När kommer statsministern att ta initiativ till att regeringen inleder arbetet med att utse en ny svensk kommissionär?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-01 Anmäld: 2008-12-01 Svar fördröjt anmält: 2008-12-15 Besvarad: 2008-12-16
Debatt (6 anföranden)