Nedskärningar inom psykiatrin

Interpellation 2018/19:185 av Tobias Andersson (SD)

av Tobias Andersson (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Av budgetens alla olika utgiftsområden och poster som regeringen kunde välja att spara in på för att finansiera dyr symbolpolitik med mera valde man att bland annat minska anslaget Bidrag till psykiatri med 90 miljoner kronor. Detta trots att man i socialutskottets betänkande 2018/19:SoU1 uttryckte följande rörande just anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri: "Regeringen anför att den har uppmärksammat den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Behovet av ökade insatser från samhället är stort. "

Regeringen har helt rätt rörande behovet av ökade insatser, och det är med anledning av detta som jag ställer denna interpellation. Den utbredda psykiska ohälsan bland unga i Sverige är en av de största utmaningar vi står inför. På tio år har psykisk ohälsa bland unga i åldern 10–17 år ökat med över 100 procent, enligt Socialstyrelsen. Bland flickor i 15-årsåldern uppger en majoritet att de lidit av psykisk ohälsa, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten. Trots detta faktum väljer regeringen som sagt att minska anslaget Bidrag till psykiatri till förmån för ett kapitaltillskott till statligt ägda Apotek Produktion och Laboratorier AB (APL).

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. På vilket sätt får utsatta ungdomar som lider av psykisk ohälsa det bättre av denna nedskärning?
  2. Om de berörda 90 miljonerna inte kommer att påverka den existerande verksamheten, varför återfanns de då tidigare? 
  3. Fanns det inte någon annan utgiftspost som man kunde sparat in på för att finansiera kapitaltillskottet till Apotek Produktion och Laboratorier AB (APL) i stället för Bidrag till psykiatri?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-11 Överlämnad: 2019-04-12 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-26 Sista svarsdatum: 2019-05-03
Debatt (7 anföranden)