Nedmontering av ADSL-bredband

Interpellation 2014/15:234 av Anders Ahlgren (C)

av Anders Ahlgren (C)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

ADSL-bredbandet byggdes av Teracom med statliga bredbandspengar. Quadracom tog sedan över bredbandet och har drivit det enligt avtal med kommuner. I fjol köpte Telia upp Quadracom, och kort därefter meddelade Telia att de inte kommer att driva ADSL-stationerna vidare. Från kommande halvårsskifte kommer man att börja stänga ned ADSL-stationerna, utan att erbjuda någon motsvarande tjänst.

Enligt den ansvariga myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, berörs ca 2 000 abonnenter bara i Dalarna. Men jag vet att liknande problem finns i flera delar av landet, exempelvis i Värmland och Jämtland.

Som vanligt är det landsbygden och dess invånare som drabbas. Många av de byar som påverkas kommer att stå helt utan acceptabel möjlighet att kommunicera via internet. Att driva företag omöjliggörs därmed, och livet på landet avskärmas och försvåras.

Mina frågor till statsrådet Mehmet Kaplan är med bakgrund av detta:

 

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att det är acceptabelt att ett av staten och samhället ägt företag som Telia lägger ned ADSL-stationerna utan att erbjuda kunderna en likvärdig tjänst?

På vilket sätt avser statsrådet att agera för att säkerställa god tillgänglighet till bredband som kan leverera 100 megabit per sekund i hela vårt land till 2020?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-28 Överlämnad: 2015-01-29 Anmäld: 2015-02-03 Svarsdatum: 2015-02-10 Sista svarsdatum: 2015-02-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)