Nedläggningen av Swedwoods fabrik i Tibro

Interpellation 2012/13:276 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 15 februari

Interpellation

2012/13:276 Nedläggningen av Swedwoods fabrik i Tibro

av Monica Green (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Swedwood har meddelat att de under våren kommer att stänga sin fabrik i Tibro. I och med det försvinner närmare 25 procent av arbetstillfällena inom möbeltillverkning i kommunen. Om man tar hänsyn till storlek skulle ett motsvarande varsel om det skett i Göteborg ha påverkat 12 000 personer.

Tibro kommun har efter nedläggningsbeslutet haft flera möten såväl med företagsledningen och facket på Swedwood som med Arbetsförmedlingen för att komma fram till vad som kan göras för att ta till vara den kompetens som finns hos företagets, snart friställda, anställda och för att undersöka vilka möjligheter till arbetsmarknadsutbildning det finns för de anställda som är intresserade av det. Under dessa samtal har det blivit tydligt att möjligheterna till kompetensutveckling begränsas av det nuvarande regelverket rörande arbetsmarknadsutbildning, studiestöd med mera.

Det som har framkommit är behovet av en förändring av reglerna för arbetsmarknadsutbildning så att det blir möjligt även för uppsagda som får lön från sin tidigare arbetsgivare att påbörja sina studier. Det har också uttryckts önskemål om att Arbetsförmedlingen ges möjlighet att köpa in fler utbildningar till varseldrabbade orter och att det ges finansiering till yrkesutbildningar i varseldrabbade områden som Skaraborg. Andra önskemål är möjlighet till studiestöd för äldre och satsningar för att göra varseldrabbade orter attraktiva för nyetableringar.

Avser arbetsmarknadsministern att göra förändringar i regelverket så att det blir möjligt även för uppsagda som får lön från sin tidigare arbetsgivare att påbörja sina studier?

Vad avser arbetsmarknadsministern i övrigt att göra för att förbättra stödet för omställning på varseldrabbade orter som Tibro?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-02-15 Anmäld: 2013-02-15 Svar fördröjt anmält: 2013-03-04 Besvarad: 2013-04-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)